Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Karup Å på vej ned!!


Har du prøvet at køre i en gammel bil? En af den type som bare kører dårligere og dårligere.

Sådan har det været med Karup Å nogle år efterhånden. I perioden fra 1976 til 1997 har den gravet sig 42 cm. ned i terrænet (bunden). Ligeledes er åen i samme periode blevet mange meter smallere. Det vi skal være opmærksomme på er at Karup Å er på vej i samme retning som de vandløb, der i den første del af forrige århundrede fik en regulering.

En række undersøgelser dokumenterer at vi faktisk i Danmark i dag har vandløb der står med bagfald på store strækninger.

Denne nedgravning sker fordi strømmen er alt for stærk i åen. Strømmen fører store mængder sand og andre partikler med sig. Er sandvandringen kommet godt i gang, går det stærkt, fordi det smalle dybe vandløb har en bedre vandføringsevne end et bredt og lavvandet. Der er mindre modstand i det smalle og dybe vandløb. Går det rigtig stærkt, og sandet støder på modstand f.eks. en gydebanke, tager den hurtigt nogle meter af brinken, på en måde, at den sådanne steder bliver unaturlig bred.

Der er selvfølgelig ikke noget nyt i at der vandrer sand gennem åen. Det er vigtigt at der ikke vandrer for meget. Det er ikke tilstrækkeligt at få vandet til at løbe så stærkt hen over gydebankerne at sandet skyller væk. De fine partikler kan alligevel trænge ind og lukke for friskt vand til æggene. Ligeledes giver det smalle løb håbløse betingelser for ynglen.

Vandløbsloven siger at vandløbene skal vedligeholdes, så deres skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Karup Å bliver smallere samtidigt med at vandføringsevnen øges.

Det er den løbende vandløbsvedligeholdelse, der er det ømme punkt. Derfor må vi have ændret på den ! Grøden skal skæres som miljøskæring, dvs. at 1/3 af grøden får lov til at blive i vandløbet, hvilket betyder at 1/3 af åen mere eller mindre bliver dækket af grøde. På strækningen Hagebro - Sdr. Resen har grødens dækningsgrad de sidste mange år, været under 30% inden man påbegyndte grødeskæringen, hvilket vil sige, at det har været unødvendigt at skære den. For fremtiden bør grødeskæringen ikke foregå efter kalenderen, men derimod efter behov. Man kan selvfølgelig beslutte nogle uger eller måneder før, hvor der ikke må slåes grøde, og så i øvrigt kræve nogle grødespærringer som er effektive.

Desværre undgår vi nok ikke en vandløbs restaurering! Nogle steder er åen så smal, at den bør graves ud i fuld bredde igen. Det er især steder hvor der er højt søgræs langs begge kanter. Ligeledes bør bund og brinker sikres med sten nogle steder. Dette for at forhindre en yderligere nedgravning i terrænet. På disse steder er det let at lave nogle gydepladser.

Det er ligegyldigt om det er; dambrugernes behov for at komme af med vandet, landbrugskrav til arealafvanding, eller lystfiskernes behov for frit vandspejl. Alle bør være interesseret i at Karup Å, bliver som en velkørende ny bil.


Jørgen Handberg, Vormstrup den 20. januar 2001


Gå til [Top] eller retur til [Debatten]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 2.536 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser