Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

12-30-75-175


En mærkelig overskrift! Hvad betyder det? Er det lotterinumre eller ?? Faktisk er det tallene fra en fangstrapport! Jo - det er sandt. Dog ikke fra et eller flere medlemmer, men fangster fra elfiskeriet i Haderis Å.

I 1988 blev det besluttet at gennemføre elfiskeri fra Staulund Bro til Vormstrupvej, og resultatet blev i alt 12 stk. havørreder.

Fire år senere blev resultatet på samme strækning i alt 30 stk. havørreder.

I 1996 fortsatte stigningen markant til 75 stk. havørreder. Et meget flot resultat sammenlignet med at elfiskeriet stoppede umiddelbart efter Øster Højgaard Dambrug. Her er det værd at bemærke, at de tre foregående elfiskerier har vist, at fangsterne er koncentreret omkring to strækninger, nemlig fra Staulund Dambrug til nedstrøms Staulund Bro, og fra Øster Højgaard Dambrug til Vormstrupvej.

Tre år senere blev resultatet ca. 175 stk. havørreder. Resultatet i 1999 får smilet frem hos alle.

  • For det første, fordi samtlige gydebanker på hele strækningen, også de gydebanker, der var anlagt på de nye strækninger i efteråret 1998, var taget i brug af havørrederne.

  • For det andet, fordi fangsterne er jævnt fordelt over hele strækningen. Fra Staulund Bro til Haderup Bro ca. 50 stk. Fra Haderup Bro til Øster Højgaard Dambrug ca. 50 stk., og resten frem til Vormstrupvej.

  • For det tredje, fordi der er konstateret en større bestand af havørreder hos lodsejere ovenfor Staulund Dambrug. Elfiskeri efter havørreder til mærkning resulterede i 8 stk.

  • For det fjerde, fordi der i år viste sig et meget stort antal smolt.

Disse resultater bekræfter, at reetableringer af tidligere åløb, og anlæggelse af nye gydebanker er den rigtige vej frem. Alle brænder for at komme i gang med nye projekter i Haderis Å, men der må udvises tålmodighed. Meget tyder på, at arbejdet må ligge stille i år. Lodsejerforeningen havde håbet på, at arbejdet kunne fortsætte i år 2000, men amtet har kun få midler til naturgenopretning, og kommunens miljømedarbejder Jesper Leding vurdere ikke, at kommunen får del i disse penge, men regner bestemt med at søge om penge næste år.
Arbejdet med at etablere 4-5 nye slyng vil beløbe sig til 150.000 - 200.000 kr., og selv om kommunen er meget interesseret i genopretningen af åen, så har kommunen ingen midler til selv at udføre arbejdet.
Denne positive udvikling og den stigende fangstkurve får mig til at stoppe op og stille dette spørgsmål: ”Er der fortsat behov for at elfiske i Haderis Å, og hvor mange yngel er det nødvendig at udsætte?” Jeg kan ikke give svaret, men jeg håber at tallene kan være en hjælp, når den nye udsætningsplan skal vedtages. Mit ønske er, at mange generationer fremover må opleve den gave, vi i dag har i Karup Å systemet.


Carl Knudsen, Haderup Januar 2000.


Gå til [Top] eller retur til [Debatten]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 4.153 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser