Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å

Sommerens første tur efter havørred


Forventningerne var skruet helt op, da jeg en aften i slutningen af juni måned, drog til Karup Å, lidt nedstrøms Karup by. Fra flere pålidelige kilder lød det, at der var set store fisk trække op på stykket.

Vel fremme ved åen, blev først fluestangen rigget til med en af vinterens kreationer og dernæst blev der hældt te op fra den medbragte termokande. Og så var det bare at vente på den ”gyldne time”. Det er tidspunktet, hvor jeg personligt foretrækker at fiske på.

Efter et par kopper te, var tiden inde og jeg gik de sidste få meter ned til åen – Nu skulle der endelig fiskes. Aftenhimlen var ved at være helt rød i den nedgående sols skær, og det er netop på dette tidspunkt mange af de store fisk begynder at røre på sig.

Fluen blev forsigtigt lagt ud og efter få minutters fiskeri, skød en bølge ud fra modsatte bred – Spændingen steg, sker der mon noget? Jeg satte mig på hug, for bedre at kunne se bølgen mod aftenhimlen. Den kom nærmere men forblev ved modsatte bred – Fluen var nu helt inde ved egen bred, og lige inden jeg rejste mig for at kaste endnu en gang, viste bølgen sig at komme fra en fuldvoksen odder. Stor var min skuffelse i første omgang.

Jeg besluttede at forblive siddende på hug for at afvente situationen. Også selv om det begyndte at stramme lidt i knæhaserne. En beslutning som senere skulle vise sig at være rigtig. Linen blev for en sikkerheds skyld, forsigtigt rullet ind.

Ca. 10 meter fra mit ”skjul”, sprang odderen pludselig op på modsatte bred og med en infernalsk larm, tumlede den rundt i sivene, forbi overfor hvor jeg sad og videre opstrøms. Denne tumlen rundt fortsatte i 5-10 minutter, hvorefter den med stor fart, løb tilbage til hvor den før var hoppet op. Her sprang den på hovedet i vandet og som i samme bevægelse, sprang den op på ”min” bred, kun 8 meter fra mig.

Her satte den sig på bagbenene, rejste sig i fuld højde og her sad den og spejdede i nogen tid – Så vendte den sig pludselig om mod mig, som stadig sad på hug og nu med meget store smerter i benene, gik den ned på alle fire og løb direkte op mod mig. Hårerne rejste sig i nakken på mig. Hvad skulle jeg gøre? Men inden jeg nåede at tænke meget mere, var odderen kun en halv meter foran mig, og jeg forberedte mig på et voldsomt møde med den frembrusende odder. Det skete heldigvis ikke. Den sprang lige forbi mig og ud midt i åen, hvor den vendte rundt og stak hovedet op af vandet og så på mig, som om den tænkte ”hvad var det for noget der sad der?”.

I selv samme sekund sprang en anden odder i vandet fra modsatte bred. Den svømmede ud til sin makker og her ”sad” de to ”turtelduer” et kort øjeblik og gloede på det der mærkelige, som sad derovre på bredden, kun tre meter væk. Efter ca. et halvt minut havde de set nok, vendte snuden opstrøms og svømmede stille og roligt videre.

Det var en kanon oplevelse, som jeg nødigt vil have undværet. Dagens stres og jag var med et væk.

Det blev ikke til meget mere fiskeri denne aften, men hvad gør det når man lige har oplevet et af Danmarks tidligere, mest truede rovdyr i fuldt vigør. Det er senere blevet til flere ”konfrontationer” med odderen i Karup Å, og hver gang er det lige fascinerende at møde det på en gang meget vagtsomme, men også utroligt nysgerrige dyr.


Per Knudsen, FKS den 4. juni 2002.


Foto: P. Knudsen


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 22.408 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

1. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser