Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Danmarks måske største havørred


Nedstrøms Karup by, blev der i efteråret 1991, fundet en kæmpe af en havørred, som desværre var død. Det menes at fisken var død af udmattelse i bestræbelserne på at forsvare sit territorium overfor andre hanner.


Børge Jensen, Karup med en af Danmarks største havørreder. De mange åbne sår og hvide pletter/streger på fisken skyldes angreb af skimmel. Vægt 16,3 kg, længde 108 cm og en omkreds på 68 cm. Skælprøver viste at den var 9 år gammel.
Foto: Leif Sloth Rasmussen, Karup


Fisken blev fundet af to fiskere fra Herning Sportsfiskerforening (HSF) - men det var to fiskere fra Flyvestation Karups Sportsfiskerforening (FKS), som i sidste ende "reddede" fisken.

De tog fisken med sig og fik den fotograferet, for senere at hænge den op ved FKS hytte. Senere blev fisken hentet af to andre personer, som havde hørt om monster-fisken, og de syntes det var synd at fisken bare blev overladt til ræven og indleverede den derfor til røgning.

Heldigvis fik formændene for både FKS og HSF nys om fisken og reagerede hurtigt. De fik fat i fisken på røgeriet, hvor den allerede var frosset ned, og bragte den til Messen på Flyvestation Karup. Her blev den lagt i Messens store fryser, indtil man fandt ud af hvad der skulle ske med den.

Det lykkedes at få en aftale i stand med Århus Naturhistoriske Museum. Museet ville gerne have den prægtige fisk, så den kunne bevares for eftertiden. De ville lave en afstøbning af den i plastik og derefter placere den i en montre. Der blev indgået en aftale om, at hvis museet fik fisken, skulle HSF og FKS have en kopi magen til den museet lavede til sig selv.

Ingen havde på dette tidspunkt tænkt på, hvor stor denne montre ville blive, og det skulle hurtigt vise sig at det faktisk blev et problem at have fisken stående. Hverken FKS eller HSF havde mulighed for at have den stående og efter nogle år, hvor fisken vandrede i udlån mellem sportsfiskeforretninger, messer og receptioner, blev det besluttet at fisken skulle opbevares på det sted hvor mange af Karup Å havørrederne har deres vugge, nemlig Trevad Ørredpark.Her står fisken nu, hvor den kan beskues af lystfiskere og interesserede gæster.


Per Knudsen, Karup den 11. april 2001


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 53.925 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

24. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,80 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

23. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,30 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,10 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser