Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Karup Å driftsselskab


Driftsselskabet består af følgende foreninger/lav og myndigheder:


Fiskeriforeningen for Skive-Karup å (Regulativforeningen)

Karup Vandløbslav

Karup å Systemet Lodsejerlav

Ikast Kommune

Karup å Sammenslutningen (KÅS)


Driftsselskabets formål er:

At samarbejde omkring Karup å m.h.t. opfiskning af havørred "moderfisk", opdræt og udsætning af havørreder i h.t. gældende udsætningsplan.

At samarbejde om at forbedre havørreder/bækørreder's mulighed for naturlig "leg". Herunder at etablere nye quot;gydebanker" og forbedre de grusbanker som er i Karup å vandsystem.

At samarbejde om at sikre fisk og smådyrs frie bevægelse i Karup å Vandsystem.

At samarbejde om at bevare Karup å vandsystem, som et godt fiskevand. At skabe mulighed for at lokale samt tilrejsende sportsfiskere

kan fiske med stang i Karup å, når disse har "løst" fiskehjemmel gennem en af KÅS fiskeriforeninger. At sikre at lodsejere kan fiske med de redskaber, som Ferskvandsfiskeriloven og "Regulativet" eller "Lokale bestemmelser" tillader.

At samarbejde om at alt fiskeri i Karup å foregår efter de regler, som Ferskvandsfiskeriloven og Regulativet eller "Lokale bestemmelser"foreskriver.

Driftsslskabet er normalt repræsenteret af 2 mand fra Lodsejerforeningerne og 3 mand fra KÅS.

Der afholdes mindst et årligt møde.


Siden er sidst redigeret 14. juli 2004 og set 4.834 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser