Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Vandpleje


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å


Lystfiskerferie

Hjælp os med at holde øje med skarven!


Vi har oprettet en oversigtskort på google for at skabe et overblik over skarvens færden ved danske vande. Primært ferskvand. Skarvforvaltningsplanen skal revideres næste år, og det skal selvfølgelig ske på så oplyst et grundlag som muligt.


Vi har kontakt med to af de forskere, der sidder med ved bordet, og som ved mest om skarven og dens påvirkning af fiskebestandene.

Thomas Bregnballe, Seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Og Niels Jepsen, seniorforsker, PhD, ved DTU Aqua


Begge forskere kigger med og bruger kortet som et værdifuldt redskab for at forstå, hvor skarven opholder sig gennem året.


Derfor har vi brug for din hjælp! Fortæl os om dine skarv-observationer. Og alt er relevant, også selvom du bare ser en enkelt. Vi vil gerne vide følgende:


Hvor har du set dem? Suppler meget gerne med koordinater, så vi kan sætte markeringen helt præcist. Men ellers en grundig angivelse af sted.

Dato og tid.

Antal fugle. Kan du ikke nå at tælle, så angiv et anslået tal.

Hvad lavede fuglene? Fødesøgning, rast, overnatning eller overflyvning. Ved overflyvning - fortæl gerne hvilken vej de fløj.

Suppler meget gerne med billeder.


Det er meget vigtigt, at vi kun får seriøse indberetninger. Ellers har kortet ingen værdi, og en hel masse arbejde er spildt. Så hellere lidt forsigtig, hvis du er i tvivl. Af samme grund har vi besluttet, at du ikke kan skrive dine observationer direkte ind på kortet. I stedet beder vi dig om at kontakte os, og så skriver vi det ind.


Kontakt os på denne email:


skarvobservationer@gmail.com


Kortet finder du her:


https://maps.google.com


På forhånd tak!

Skarvgruppen

Hvor finder man skarven i Danmark? Hjælp med registreringen.


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 20. marts 2013 og set 5.252 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

25. maj 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,55 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. maj 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. maj 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,80 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. maj 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. maj 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,20 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser