Vandplejefond


Udryd bjørnekloen


Vandpleje


Konkurrence


Fangstjournal


Vandplejefond

Forurening fra Karup Rensningsanlæg?


I 2009 indgik Viborg Kommune og Grundfos i Bjerringbro, en aftale om at rensningsanlægget i Karup kunne få tilledt forurenet spildevandsslam fra Grundfos. Spildevandsslammet blev kørt igennem en såkaldt sibåndspresse, som presser slamvand (også kaldet rejektvand) ud af slammet. Rejektvandet blev tilledt renseanlægget og slammet blev kørt til forbrænding på Måbjergværket. Dette stod KÅS noget uforstående overfor og var stærkt bekymret for, om det kunne være til fare for naturen i og omkring Karup Å, da vandet bl.a. indeholder tungmetallerne krom og nikkel. Og hvorfor køre slammet fra Bjerringbro til Karup, når der i Bjerringbro allerede findes et udmærket rensningsanlæg? Var det fordi det allerede var for belastet af lign. slam? KÅS største bekymring er at tungmetallerne bliver udledt til Karup Å og dermed ophober sig i planter og dyr.


I juni 2010 skrev KÅS til Miljøcenter Midtjylland, som dog ikke umiddelbart kunne foretage sig noget, men mente det var Viborg Spildevand A/S der skulle se på forholdene. Miljøcenter Midtjylland havde dog ikke målinger der kunne indikere en forurening over det tilladte. KÅS retter derfor også henvendelse til Viborg Spildevand A/S.


Disse henvendelser kommer der ikke noget ud af, så derfor retter KÅS henvendelse til et medlem af Viborg byråd og på den baggrund har Teknik- og Miljøudvalget set på sagen og her kommer det frem, at der ikke var givet tilladelse til tilførsel af slammet. Ved gennemgang af sagen kommer det ligeledes også frem, at der er blevet tilført slam fra Trevad - og Stoholm Renseanlæg siden 2006. Også uden tilladelse. Disse tilladelser er nu givet.


I slutningen af juni 2011 har Grundfos A/S valgt, at ophøre med presningen af slam på Karup Renseanlæg og dermed tilførsel af rejektvand til renseanlægget. Virksomheden afleverer nu slammet til Kommune Kemi. Årsagen er blandt andet, at virksomheden ikke har nået at nedbringe koncentrationen af nikkel i rejektvandet senest den 1. juni 2011, som er et vilkår i virksomhedens tilladelse.


I forbindelse med revisionen af virksomhedens tilslutningstilladelse til Bjerringbro Renseanlæg, forventes en ansøgning om tilladelse til at presse slammet på virksomhedens eget renseanlæg på Poul Due Jensens Vej 7. Dette kommer dog ikke til at betyde, at Bjerringbro renseanlæg får tilført mere nikkel.


Virksomheden har som nævnt i tilslutningstilladelsen til Karup Renseanlæg den 12. januar 2011 (behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2011) fundet kilden til nikkel. Virksomheden er meget tæt på at finde en teknisk løsning til fjernelse af nikkel således, at virksomheden kommer til at overholde miljøstyrelsens grænseværdi for nikkel i spildevand.


Denne sag viser med al tydelighed, at tilladelser til modtagelse og udledning af tungmetaller og miljøgifte, skal være i orden. Det vil også være formålstjenstligt, at
kontrollen på området udføres
af en uvildig og kompetent myndighed og ikke overlader prøvetagninger til virkso´mheden selv. Ligeledes bør kontrollerne også kunne udføres uanmeldt eller automatisk.


Langtidsvirkningen ved tilførsel af tungmetaller og giftstoffer, selv i meget små mængder, kan skade faunaen i åen og derfor bør kompetente, uafhængige instanser, inddrages i beslutningen om udstedelse af tilladelser. Tungmetaller udvaskes ikke, men ophobes i miljøet ved renseanlægget, så derfor er det et kæmpe problem på den lange bane.


Da KÅS begynder at undersøge ovenstående sag, blev det dokumenteret, at det ikke kun var tungmetaller der blev ledt ud i Karup Å, men også organisk materiale og i så store mængder, at åen i nærområdet måtte give op. Der var store områder med lammehaler ved udløbet fra renseanlægget.


Lammehaler og farvet vand (formentlig kromforbindelser).


Det er jo påfaldende at renseanlægget, efter en privatisering, bliver en forureningskilde, som absolut ikke er ønsket i Karup Å.


I mellemtiden har Viborg Spildevand A/S gravet det gamle udløb fra renseanlægget op og etableret et nyt, som ender i et rør ude midt i Karup Å. Så nu er det helt umuligt at se om der er ordnede forhold eller ej.


Lammehaler.

KÅS vil derfor appellere til Viborg Kommune om at kræve, at man fra renseanlæggets side, holder miljøregnskab.


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 13. juli 2011 og set 2.827 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser