Vandpleje


Vandplejefond


Naturen ved Karup Å


Fangstjournal

En dejlig dag


I foråret 2006 blev Resen Bæk åbnet for vandrende fisk, efter nedlæggelse og restaurering af områderne omkring 2 dambrug. Et drømmeprojekt udført af det daværende Viborg Amt.

Der blev fri passage fra udspring i Kongenshus Mindepark og til udløbet i Karup Å ved Sdr. Resen.

Allerede det første år blev der observeret gydende havørreder langt oppe i Mindeparken. I Januar 2007 blev der udsat 6000 øjenæg i klækkebakker fordelt på 3 stationer langt oppe i hedearealet.

Klækningsprocenten på æggene var tæt på 100%. Det ville nu blive spændende at se hvor mange af yngelen der klarede sig. Vandkvaliteten og plantebevoksningen i bækken var perfekt.

I foråret 2008 blev der optalt 18 gydebanker der havde været i brug.

Karup Å Sammenslutningen fik 18-09-08 arrangeret en bestandsanalyse foretaget af DTU Aqua fra Silkeborg. Derfor er der ikke blevet udsat yngel og klækkebakker i Resen Bæk i 2008. Det er ligeledes besluttet at der heller ikke fremover udsættes yngel og klækkebakker i bækken.

Analysen blev lavet over to strækninger på hver 50 meter. Den første ca. 4 km oppe i heden, den anden 2 km længere nede ved det nu restaurerede område hvor Østergård Dambrug havde ligget. Spændingen steg naturligvis da elektroden første gang nærmede sig bækken.


Kort over Resen Bæk.

Udsætningsstederne for klækkebakker (X) og for forfodret yngel (O).


Det var vidunderlig at se resultatet. I lystfiskersprog hedder det ''Det væltede op med smukke fisk''. Og det gjorde det. Både store 1,5 års havørreder der er klar til at gå til havs næste forår, og også mindre fisk, der er afkom af de ørreder, der havde været på leg i vinter, og som nu havde 18 gode måneder at se frem til i bækken før de også ville drage til havs.

Jeg ved godt, at der også blev udsat forfodrede yngel fra dambrug i april måned i Resen Bæk, men da det jo ikke er fornuftig at udsætte 8000 stk. yngel samme sted som klækkebakkerne stod, med mindre man er ledvogtertypen, blev yngelen udsat nedstrøms ved det tidl. Østergård Dambrug, Resen By, samt tdl. Resen Dambrug. Hvorvidt det gode resultat skyldes udsætning af yngel, eller æg fra klækkebakker, vil jeg lade læseren selv bedømme.


Resultatet af bestandsanalysen i Resen Bæk - Herligt syn!


Da vi var færdige i Resen Bæk, fortsatte vi til Rabis Bæk (Høgild Møllebæk). Vi valgte et sted for analysen ca. 1 km nedstrøms overkørselen ved Stadionvej.

Rabis Bæk har været spærret af dambrug siden år 1930, men blev åbnet for vandrende fisk for 1,5 år siden ved omlægning af dambruget. Der har aldrig været udsat fisk af os fra dambrug, da den havde en god selvproducerende bækørred bestand.

I januar måned 2008 blev der udsat 800 stk. æg i klækkebakker ved Stadionvej med en klækningsprocent på 98%.

Vi startede elfiskeriet ved en markvejsoverkørsel, men allerede efter 14m opstrøms, mente Finn Sivebæk DTU at vi havde set nok. Vi fangede på de 14 m , 5 stk. 19-24 cm fisk af gammel stamme, 9 stk. 10,5-14 cm yngel af gammel stamme fra sidste år, og 40 stk. 4-8 cm yngel fra i år enten stammende fra gammel stamme eller klækkebakker.

Jeg forhørte mig i sommer hos DTU om det kunne lade sig gøre, ved en DNA prøve at afgøre, hvilke fisk der ved undersøgelsen stammede fra den gamle stamme og hvilke der kom fra klækkebakkerne. Man mente, det var for meget at gøre ud af det. Men jeg spurgte også om, hvordan man ville bedømme det, hvis der var et overtal af yngel fra i år, i forhold til den gamle bestand.

Jeg fik det svar, at hvis det viste sig, at der var et overtal at yngel fra i år (4-8 cm), ville man bedømme det som værende overvejende sandsynlig at de stammede fra klækkebakkerne.


Alt i alt en dejlig dag, et lille skridt for naturelskere og lystfiskere, men et stort slag med halen for havørreden.


Lasse Sdr. Resen, 22. september 2008


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 27. september 2008 og set 3.148 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser