Vandpleje


Vandplejefond


Naturen ved Karup Å


Vandplejefond


Fangstjournal

Generation 2008


Netop i denne tid klækker havørredens æg ude i åen. Man skal se meget godt efter for at få øje på de små fiskelarver med blommesæk.


Blommesæks yngel i gydegrus. Foto: Søren Borg.


At forstille sig at denne lille fiskelarve på billedet om 5 år når en vægt på 5 kg er nærmest uvirkelig. I de store gydebanker i åen kan der være op til 8.000 æg. Desværre er sandflugt og okkerpåvirkningen af vandløbene medvirkende til, at kun ganske få procent af æggene klækker.


Blommesæks yngel. Foto: Søren Borg.


Lad det være en fælles motivationsfaktor for at styrke arbejdet med restaurering af de mange små bække og åer som er en del af Karup å systemet. Forbilledet er Haderis å, som i dag må anses for at være selvproducerende med havørreder. I den lille fine å blev de 2 største havørreder landet i Karup å med tilløb i 2007. I flere perioder i 2007 var den lille å nærmest prop fuld af store havørreder. Et enestående restaureringsprojekt som blev drevet i fællesskab af lokale lystfiskere og lodsejere. Her var man som det første sted i større omfang meget forudseende og satsede på naturlige gyde- og opvækstpladser for havørreden. Det kommer i dag hele Karup å systemet til gode. Det må samtidigt betegnes som en af de bedste investeringer, som er fortaget ved vandløbet i nyere tid. En investering som kommer mange lystfiskere og lystfiskerforeninger til gode i dag.


Du kan være med til at støtte vandplejearbejdet i Karup å på girokonto nr. 01-40010440


Søren Borg, Vormstrup.


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 19. februar 2008 og set 2.609 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser