Vandplejefond


Vandpleje


Fisketips


Konkurrence

Ulovligheder på det tidligere Resort Camp ved Hagebro


Kommer man i denne tid forbi det tidligere Resort Camp ved Hagebro, er det et nedslående syn der der møder én. Området omkring bygningerne er totalt forandret. Pilekrat er fjernet og lagt i en lang bunke. Store master er sat op på grunden. Store mængder jord er kørt på området og der er udgravet en stor sø og sidst men ikke mindst var der bygget en opstemning i den lille Agerbæk, som gennemløber området. Vandet fra opstemningen er blevet pumpet over i den nyanlagte sø. Opstemningen er på KÅS foranledning nu fjernet


Store bunker jord og grus klar til udlægning på det fredede område.
Foto: P. Knudsen.


Bygherren har igangsat landskabsændringerne og opstemningen af bækken uden først, at have søgt om tilladelse til det og da området ligger i §3 - og EU-habitatsområde og ydermere har national status p.g.a. geologien, som er enestående bl.a. fordi jordlagene fortæller om å-dalens tilblivelse, er det der foregår rygende ulovligt.


Agerbækken er B1-målsat og derfor et vigtigt gyde- og yngelopvækstvand for bl.a. ørreden og derfor har Karup Å Sammenslutningen anmeldt bygherren til politiet og Herning Kommune. KÅS har for nylig sat yngel ud i bækken og de er nu, med stor sansynlighed, havnet i søen og derfor kræver KÅS erstatning for ynglen. Erstatningen kræves alene af principielle årsager, for det er jo ikke det store beløb det drejer sig om.


Herning Kommune gav bygherren et mundtligt påbud om at standse arbejdet, men det stoppede i første omgang ikke byggeriet. Nu har kommunen givet et skriftligt påbud om at standse byggeriet og samtidigt blev byggeriet tirsdag den 29. maj, anmeldt til politiet.


Området ligger nu flere meter højere end det oprindeligt gjorde.
Foto: P. Knudsen.


Sagen vil blive fulgt nøje af Danmarks Naturfrednings Forening og KÅS og vi håber, at han bliver dømt til at genetablere området, som det var før byggeriet startede. Det er et problem, hvis det bliver lovliggjort, for så kan alle begynde at sætte huse op langs åen.


P. Knudsen, KÅS den 3. juni 2007.


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 3. juni 2007 og set 3.452 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser