Vandplejefond


Fangstjournal


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å


Konkurrence

Skelstenen ved Karup Å


Færdes du langs Karup Å, er det ikke altid kun naturen der præger landskabet. Til tider er der også kulturelle indslag, som for nogen kan være interessante. Et af disse kulturelle indslag findes vest for Karup by. Her finder du en stor sten, som har en historisk betydning for området - Det er den store skelsten, som var et såkaldt trebundet skel.

Stenen står på det sted, hvor en lille bæk fra Høgild mose løber ud i Karup Å og er allerede omtalt i 1656 hvor det fortælles, at man fra stenen kunne kaste en mindre sten ind i tre stifter1, tre herreder2, tre len3, tre sysler4, tre sogne5 og endelig tre bymarker6.

Stenen forsvandt på et tidspunkt fra sin plads ved åen. Måske fordi den skulle anvendes til byggemateriale på en nærliggende gård. Og efter at den havde været forsvundet i mange år, blev den genfundet hos Leif Søgaard i Egelund og på foranledning af lokalhistorisk forening i Karup, fik kommunen den tilbage i 1987 og igen anbragt på sin oprindelige plads. Stenen finder du knap 2 km vest for Karup, på østsiden af åen.


Skelstenen, som den står i dag. Foto: P. Knudsen.


Stenen står i øvrigt ikke langt fra et af de højeste punkter i området, kaldet "Gallehøj". Navnet har det fået fordi det var datidens galgested - Altså det sted hvor bl.a. forbrydere blev hængt. Fra Gallehøj kunne de hængte ses på lang afstand, til skræk og advarsel.


Per Knudsen, FKS, 22. februar 2006


Note 1:

Et stift er et kirkeligt, geografisk område, som ledes af en biskop.

Retur til tekst


Note 2:

Et herred er et lokalt forvaltningsområde, hvor kongens repræsentant, lensfogeden, var øverste myndighed og han var samtidig øverste dommer ved herredstinget. Dets administrative betydning ophørte ved retsplejeloven i 1919.

Retur til tekst


Note 3:

Et len er et landområde, som kongen overlod til en lensmand at forvalte for visse modydelser, f.eks. et lån. Der fandtes ca. 50 len i Danmark og ved enevældens indførelse i 1660, blev lenene omdannet til amter.

Retur til tekst


Note 4:

Et Syssel bestod af et antal herreder. De jyske sysler havde både politiske og juridiske opgaver. Den øverste myndighed var Sysseltinget.

Retur til tekst


Note 5:

Et sogn er betegnelsen for et område med en fælles kirke. Sognene udgjorde på landet, helt frem til kommunalreformen i 1990, en selvstændig kommune.

Retur til tekst


Note 6:

En bymark er en mark, som lå umiddelbart udenfor selve byen.

Retur til tekst


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 22. februar 2006 og set 4.299 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser