Vandplejefond


Lystfiskerferie


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å

Vandplejeudvalgets opgaver

 

KÅS vandplejeudvalg arbejdede i 1970-erne med de store og omfattende forureninger fra Karup Kartoffelmelsfabrik, fra rensningsanlæggene og fra dambrugene. Listen over forureningssager var lang.

I forsøgene på at bekæmpe forureningerne gik KÅS i 1976 ind i et samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet fik bemyndigelse til at repræsentere Sammenslutningen og anmeldelse af flere af de mange forureninger, der blev konstateret i 1970-erne, blev foretaget af Forbundet.


Dambrug og rensningsanlæg:

Forbundet gjorde f.eks. Karup og Ikast kommuner opmærksom på forureninger, der stammede fra dambrug og rensningsanlæg. Til Karup kommune skrev Forbundet, at der var meget slam i Karup Å på en strækning på 4-5 km nedstrøms Karup by og at denne forurening var tiltaget i løbet af de seneste 2 år. Forureningen stammede formodentlig fra det store dambrug ved Karup Elektricitetsværk.

 Forbundet konstaterede desuden, at antallet af lammehaler var tiltaget neden for udløbet af Karup by's rensningsanlæg samt ved kloakgrøften fra Kølvrå by.

Henvendelsen fik et positivt udfald. I september 1976 meddelte Karup kommune Sammenslutningen, at byrådet havde besluttet at opføre et nyt rensningsanlæg, som skulle rense spildevandet fra Karup by, Kølvrå by og fra Flyvestationen.


Vådfoder:

Et tilsvarende heldigt udfald fik Sammenslutningens arbejde med at bekæmpe forureningen fra dambrugene. Den kraftige forurening fra dammene og den voldsomme udledning af slam i 70-erne skyldes i høj grad, at dambrugerne fodrede med vådfoder - hakkede skidtfisk.

Karup kommune valgte da i begyndelsen af 80-erne at nedlægge forbud mod, at Karup Elværks Dambrug og Uhre Dambrug brugte vådfoder. Dambrugerne rettede sig i begyndelsen ikke efter forbudet og sagen endte i retten i Kjellerup. Resultatet blev, at dambruget fik en bøde på 20.000 kr.

Endelig er det værd at nævne, at Danmarks Sportsfiskerforbund på Sammenslutningens vegne anlagde

sag mod ejeren af Halle Dambrug II, fordi Sammenslutningen mente, at det var dambruget, som var årsag til at ørrederne i åen var forsvundet. Dambrugeren havde ikke fulgt sin tilladelse, da han anlagde dambruget og han havde ikke etableret en fisketrappe.

Sagen blev afgjort ved landsretten i 1983. Dommen gav  Sammenslutningen en erstatning på  10.000 kr. til udsætning af fisk og  40.000 kr. som erstatning for manglende muligheder for at fiske.

Selvom situationen for Karup Å er bedret betydeligt er der stadig mange opgaver, som vandplejeudvalget er nød til at tage sig af.


I fremtiden vil vandplejeudvalget arbejde indenfor følgende områder:

  • Udpegning og små restaurering af små grøfte/bække, som ikke er medtaget i udsætningsplanen.

  • Anmode amt og kommuner om større restaureringsopgaver.

  • Udpege egnede områder til etablering af gydebanker i den øvre del af Karup Å-systemet.

  • Opfølgning af resultater og effekt af okkerfældninger i Feldborg Bæk og Gindeskov Bæk.

  • Udlægning af øjenæg.

  • Problematikken omkring afgitring ved dambrug og "døde" å-strækninger.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 24. april 2002 og set 20.377 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser