Vandpleje


Vandplejefond


Lystfiskerferie


Fangstjournal


Naturen ved Karup Å

Årets gang i Trevad Ørredpark


Den 10. Sept. afsluttede vi årets udsætninger fra Trevad Ørredpark med udsætning af ½ års fisk, der som sædvanlig foregik uden problemer.

Alle udsætninger fra Trevad foregår i KÅS regi, er altid velorganiseret og stort set alle foreninger ved Karup å deltager i dette vigtige arbejde.

Der er 3 udsætningshold, øvre Karup å, mellem Karup å og nedre Karup å, som hver især kender deres område og alle udsætningsstationer. Hvert hold har en trailer med transportbassin og afhenter efter tur fiskene i Trevad, hvor de bliver fisket op af dammene af vore egne folk.

Det er et stort stykke arbejde at opfange og udsætte de mange fisk og det er ikke ualmindeligt at 25 - 30 mand er involveret på de store udsætningsdage, men ligesom alt andet frivilligt arbejde, så foregår alt i en afslappet og hyggelig atmosfære.


Så er der igen gevinst - En stor havørred på vej til land. Foto: P. Knudsen.


Grundlaget for årets produktion starter som sædvanlig med el-fiskeriet. Det foregår over to lørdage i December måned, dels i Karup å og af og til i Haderis å. Det er jo altid meget spændende, hvor mange fisk der er og om de er modne til strygning.

Dette års el-fiskeri lignede meget sidste års fiskeri, der var godt med fisk, men kun få der kunne stryges og vi fik kun 3½ liter rogn den første dag, så der var et stykke op til de 30 liter som er målet. De øvrige fisk blev anbragt i vore moderfiskedamme, med henblik på strygning den næste uge.

Næste lørdags el-fiskeri gik "strygende" og vi fik den mængde rogn vi måtte tage, alle moderfisk blev derefter genudsat og årets el-fiskeri var overstået.


Klækningen og opvæksten af de mange fisk er foregået uden de store problemer, dog har vi haft et enkelt bassin med yngel, som ikke overlevede et sygdomsangreb.

Vor gode kollega Søren Larsen, Dansk Vildlaks Center i Skjern, gav mig på et tidspunkt et tip om at behandle fiskene med salt, som han havde god erfaring med. Jeg indkøbte et ton salt og begyndte at behandle al yngel med jævnlige saltbade efter hans anvisning.

Det har vist sig at være en rigtig god idé, - det har stort set holdt sygdommene væk og sparet os for flere bekostelige dyrlægebesøg. Det har derudover givet den gode sidegevinst, at vi har sparet naturen for de mange medikamenter, som vi normalt anvender til sygdomsbehandling, - d. v .s. at vi er stærkt på vej til at kunne producere "økologiske" vildfisk.


Yngel i "vuggestuen" - Og jo, det sorte øverst i billedet er yngel.
Foto: P. Knudsen


Fra 2005, må der alle danske vandløb kun udsættes afkom af vildfisk. Det har betydet at nogle foreninger har måttet se sig om efter andre leverandører, bl.a. Morsø Lystfiskerforening, som sidste år rettede henvendelse med en forespørgsel om vi fremover kunne levere udsætningsfisk til dem, efter anbefaling af DFU i Silkeborg.


Det passede fint ind i vores produktion og da alle sagde god for aftalen, har vi allerede i år leveret udsætningsfisk til Mors.

Det er økonomisk meget belejligt for dambruget, da vi i forbindelse med den nye udsætningsplan er blevet beskåret i udsætningerne i Karup å.


Jeg vil slutte med at fremhæve og sige tak til vort arbejdshold, som igen i år har ydet en fantastisk frivillig indsats på ejendommen i Trevad, - det er som nævnt mange gange før, ikke muligt at drive Trevad Ørredpark uden hjælp fra arbejdsholdet, så igen i år vil jeg sige tak for hjælpen og tak for hyggeligt samvær.


Udsætningsholdene er ved at gøre sig klar til udsætningen. Foto: P. Knudsen.


Årets udsætninger i tal


Karup Å Systemet:Yngel

42.250 stk.


½ års

8.450 stk.

24,3 kg

1 års

13.400 stk.

251,0 kg

Smolt (munding)

39.000 stk.

1502,0 kg

3 års

680 stk.

730,0 kg
Salling vandløb:Yngel

14.000 stk.


½ års

Ingen.


1 års

4.100 stk.

77,0 kg

Smolt (munding)

26.300 stk.

1013,0 kg
Hellegård Å:1 års

1.600 stk.

30,0 kg

Smolt (munding)

2.000 stk.

77,0 kg
Morsø:Yngel

3.100 stk.


½ års

2.600 stk.

7,5 kg
I alt 2004

157.480 stk.

3.718 kg


Tonny


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 9. februar 2005 og set 4.965 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser