Fangstjournal


Vandplejefond


Karup Å havørrederne


Vandpleje


Konkurrence

Anvendelse af rogn som agn


Flere foreninger i Danmark har i den senere tid haft en debat om brugen af bl.a. rogn som agn. Denne debat havde foreningerne i KÅS tidligere, nærmere bestemt i 1990. Her blev det på opfordring fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri besluttet, at det er forbudt for medlemsforeningerne i KÅS at bruge rogn, som madding i Karup Å vandsystem - Den eneste tilladte naturlige agn i Karup Å er regnorm og disse må ikke være tilsat nogen for for duft eller smagsstoffer (kaldet "tunede orm").


Der skal i denne forbindelse lyde en klar opfordring til alle lystfiskere, både put and take, å og sø fiskere, som fisker i vande der har tilknytning til Karup Å, om kun at benytte regnorm, som naturlig agn.


Formanden for Karup Å Sammenslutningen rettede i 1999 henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, angående brugen af rogn som agn og Ministeriet svarede følgende:


Angående anvendelse af rogn som agn.


Mogens Thomassen fra Karup Å Sammenslutningen har telefonisk henvendt sig til os angående anvendelse af rogn som agn. Det kan oplyses at, rogn og nystrøgne æg af smittede laksefisk er meget potente smittekilder for en lang række fiske sygdomme, herunder IHN (Infektiøs heamatopoietisk nekrose), VHS (Egtved syge), ISA (Infektiøs lakseanæmi), BKD (Bakteriel nyresyge) mv.


På trods af det, findes der ikke veterinære regler, der forbyder anvendelse af rogn af laksefisk som agn.

 

Der findes derimod veterinære regler, der beskriver under hvilke omstændigheder agnfisk, herunder rogn, må anvendes.


Hvis fisk eller rogn stammer fra dambrug må de/den kun anvendes til agn, hvis de/den stammer fra et IPN-frit avlsdambrug (§ 15. stk. 2 i bekendtgørelse 508).


Hvis fisk eller rogn skal anvendes som agn i en zone, der er godkendt af EU-kommissionen som fri for IHN og VHS, skal de/den stamme fra en zone med samme status, eller fra et brug der af EU-kommissionen er godkendt fri for de nævnte sygdomme. (bekendtgørelse 846).


Jeg vil at gøre opmærksom på, at Karup Å med tilløb ligger i den zone, der er godkendt fri for VHS og IHN.


Kort over zonens udstrækning og kopi af bekendtgørelserne vedlægges til orientering.


Bekendtgørelse 508: Veterinærdirektoratets bekendtgørelse af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk.


Bekendtgørelse nr. 846 af 23. september 1996 om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande.


Brug kun regnorm som agn, så du ikke introducerer nye fiskesygdomme til dit fiskevand. Foto: P. Knudsen 24. februar 2002.


Sådan undgår du at blive smittebærer.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 19. januar 2004 og set 5.622 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser