Vandpleje


Vandplejefond


Fangstjournal


Karup Å havørrederne

Revision af Udsætningsplanen for Karup Å


Tak for dit brev vedr. skarverne i Karup Å og Skive Fjord i relation til udsætningen af ørredsmolt.


Når DFU vurderer behovet for udsætning af smolt, sker det ud fra en analyse af vandløbets potentielle smoltproduktion i de enkelte dele af vandløbet, sammenlignet med den ørredbestand som findes ved det elfiskeri der udføres i forbindelse med revisionen af udsætningsplanen.


Det er således størrelsen og kvaliteten af opvækstområderne, der danner grundlag for en evt. supplerende udsætning af smolt.
Derimod tages der ikke hensyn til en evt. dødelighed i forbindelse med udvandringen, hvad enten denne skyldes - vandkraftanlæg, dambrug, VMPII -søer, fiskehejre, skarv, odder eller sæl. . . . . . .


Samtidig viser flere undersøgelser, at de naturligt producerede smolt har en væsentlig bedre overlevelse end de udsatte.
Vejen til et (endnu) bedre havørredfiskeri i Karup Å, vil derfor mest hensigtsmæssigt ske gennem restaurering af de vandløbsområder, der endnu ikke fungerer optimalt.
Ligeledes kan der vel også ske en forøgelse af det naturlige smoltudtræk, når passageproblemerne i forbindelse med dambrugene i systemet forhåbentligt forbedres i løbet af de nærmeste år.


DFU er for tiden involveret i en EU-finansieret undersøgelse vedr. skarvens indflydelse på fiskebestanden i Ringkøbing Fjord området. Der er således allerede iværksat undersøgelser af den type som du efterlyser i brevet.


Med venlig hilsen

Peter Geertz-Hansen, 13. november 2003, DFU Silkeborg


I sensommeren, når skarvbestanden er størst, anslås det er der er op imod 300.000 skarver i Danmark. En så stor bestand æder ca. 150 tons fisk om dagen.

Foto: P. Knudsen, Karup.


Læs mere om skarven her


Gå til [Top] eller retur til [Debatten]

Siden er sidst redigeret 30. november 2003 og set 2.415 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser