Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Etiske regler for fiskeri


I takt med at flere og flere får mere og mere fritid, øges belastningen af vores natur og dermed også vores vandløb. Det er derfor vigtigt at man som lystfisker, overholder nogle få simple regler for færdsel i den danske natur. Det er for det første med til at bevare naturen for kommende generationer, og for det andet er det med til at sikre det gode forhold til andre lystfiskere og øvrige brugere af naturen.

  1. Fisk kun med tilladelse. Husk statens fisketegn og fiskekort til det pågældende fiskevand, hvis dette kræves.

  2. Overhold fredningstider og mindstemål. Genudsæt altid undermålsfisk, uanset om fisken er død eller levende.

  3. Respekter lokale regler og anvisninger. Det er dig, som gæst, der er ansvarlig for at kende til lokale regler og love.

  4. Vis hensyn overfor naturen. Træd ikke på afgrøder, men benyt anlagte markveje og stier.

  5. Efterlad aldrig affald i naturen. Gammel line, fiskeaffald, flasker o.s.v. afleveres i affaldscontainere eller tages med hjem.

  6. Vis hensyn ved parkering. Benyt kun de anviste P-pladser.

  7. Udøv kun bevægeligt fiskeri. Tag to-tre skridt i strømmens retning mellem hvert kast.

  8. Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske og hold god afstand (50 m). Også selv om de går på den anden side af åen.

  9. Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende. Giv fisken en fair chance og fisk som en sportsmand, med sportslige grejer.

  10. Værn om vore fiskevande og vær med til at ophjælpe fiskebestanden. Andre mener måske, at netop du er den fuldkomne fisker, bestræb dig derfor efter at være det.

Karup Å nedstrøms Karup by. Foto: P. Knudsen 10. november 2002.


Efterlever vi som lystfiskere disse få regler, får vi alle en bedre oplevelse ved vores vande.


Knæk og Bræk

Gå til [Forrige side]


Siden er sidst redigeret 23. februar 2003 og set 8.638 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser