Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond


Det er nu en realitet at der er oprettet en støtteforening for KÅS vandplejefond, som har det ene formål, at skabe økonomisk grundlag til forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet.


Allerede nu har flere foreninger indsamlet penge til støtteforeningen. Således har medlemmer i A-HSF indsendt frivillige bidrag til fonden, ligesom foreningen i juni 2002 afholdt en auktion på Hagebro Kro, hvor overskuddet ubeskåret gik til fonden. Det kan i øvrigt nævnes at auktionen indtil videre, gentages i de kommende år. Foreninger udenfor KÅS har også doneret til fonden, f.eks. har Sdr. Resen Borgerforening doneret kr. 4.000,00 - En fin gestus, som vi i KÅS er meget taknemmelige for.


Støtteforeningen vil i fremtiden gerne have alle KÅS-foreninger med i indsamlingen. KÅS vil derfor fra maj-juni 2003, udsende girokort til alle medlemmer af KÅS foreninger, således at alle der ønsker at give et bidrag, også får muligheden.


Det er ligeledes besluttet at foreningerne sponserer et medlemskort, årskort eller tilsvarende til en lodtrækning blandt bidragsyderne. Lodtrækningen foretages ved KÅS årlige generalforsamling i begyndelsen af januar. Der kan således være kontante fordele ved at yde et bidrag til fonden.


Forhold som KÅS ønsker afhjulpet:
Opstemning i Elbæk inden renoveringen i 2002.

Foto: P. Knudsen, 20. september 2001.


Målet med støtteforeningen er som sagt, at skabe økonomisk grundlag for en forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet. D.v.s. at der fra fonden vil blive ydet tilskud til:

  • Etablering af gydebanker
  • Afhjælpning af opstemninger
  • Etablering af omløbsstryg
  • Reetablering af gydebække
  • Udsætning af havørred fra åens egen stamme
  • Vandplejearbejdet i KÅS foreninger

Med disse tiltag håber KÅS at Karup Å også i fremtiden, kan blande sig i toppen, som et af de mest velfungerende naturlige og bedste selvproducerende vandløbssystemer for havørred i Danmark.


Samme strækning, knap et år efter at Ikast Kommune havde reetableret Elbæk.

Foto: P. Knudsen, 19. oktober 2002.


KÅS vil i samme forbindelse appellere til alle, ikke alene dem, som fisker i Karup Å, men også naturelskere, firmaer og andre, som ønsker at støtte fremtiden for Karup Å, om at indsætte bidraget på konto nr. 8500-0005313279. Det er således muligt for alle der nyder godt af oplevelserne ved Karup Å, at bakke op om støtteforeningen.


KÅS vil offentliggøre vinderne af lodtrækningspræmierne, årsberetning og regnskab på www.karupaa.dk.


KÅS siger på forhånd mange tak støtten.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 8. februar 2016 og set 17.980 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

1. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser