Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Genskabelse af Bølling Sø

 

Bølling sø var frem til afvandingen i 1870, Midtjyllands største lavvandede sø på det jyske hovedvandskel.

Den havde afløb såvel mod vest til Karup Å, som mod øst til Gudenåen gennem Funder Å.

Søen var, da den blev afvandet, på 140 ha. og var omgivet af 300 ha højmose. Formålet med afvandingen var at gøre det muligt, at grave tørv i større omfang.

Arealerne henligger i dag, efter udnyttelsen til tørvegravning, som en blanding af landbrugsarealer, krat og mose. (Fra debatoplæg - Genskabelse af Bølling sø" Ringkøbing og Århus Amter).

I de sidste 25 år har der været talt om genskabelse af Bølling sø. I 1998 kom der for alvor gang i sagerne og planlægningsprocessen blev indledt.

I alle de år er okkeren fra den afvandede sø løbet i Karup Å året rundt, mest om vinteren og i forbindelse med store nedbørsmængder.

I 1999 stopper Ikast kommune med at vedligeholde kanalen i det afvandede område. Det bevirker at okkeren ophobes i kanalerne og samtidig bliver vandet renere i Skygge Å (tilløb til Karup Å fra det afvandede område).

De næste par år kommer der mere og mere iltede jernforbindelser ud af jorden, det omdannes til okker og ophobes i de mange grøfter og kanaler i området.

I 2002 er der så meget okker i området, at den mindste vandstigning i forbindelse med regnskyl, får okkeren til at sive ud i Skygge Å og dermed også Karup Å.

 

Skygge Å, 13. august 2002

 

I begyndelsen af august 2002 vedligeholder Ikast kommune (grødeskæring) Skygge Å og Bølling sø kanal. Det bevirker at vandstanden sænkes 30-40 cm og dermed suger okkeren ud af det område, som om få år skal blive til Bølling sø.

Nu er der så meget okker at det påvirker Karup Å helt ned til Hagebro - og det bliver ved med at strømme ud af området. Efter flere uger er det stadig slemt i den øvre del af Karup Å. Fisk og smådyr flygter ned af åen til renere vand eller de bukker under og dør. Vi regner med at alt liv i Skygge Å er uddød.

Bølling sø bliver genskabt, det er blevet bestemt her i efteråret så i perioden 2004-2007 bliver vandstanden hævet med 2 - 3 meter, det vil stoppe udfældning af okker en gang for alle.

Indtil da er Ringkøbing amt/Ikast kommune gået med til at lave nogle foranstaltninger, som stopper tilførsel af det okkersom er i områdets kanaler og grøfter. Det har været på tale at lave en midlertidig dæmning og ydermere at oppumpe okkervandet på nogle tilstødende arealer, som staten ejer.

KÅS vil gøre alt for at okkeren fra den afvandede del af Bølling sø, ikke tilføres Karup Å i 2003 og i årene frem, indtil der igen er en sø og dermed "lukket" for okkeren.

 

Mogens Thomassen, Formand for KÅS

Oktober 2002


Gå til [Top] eller retur til [Debatten]

Siden er sidst redigeret 19. oktober 2002 og set 3.520 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser