Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriundersøgelser

 

Karup Å Sammenslutningens ørredudsætninger er fuldt forsvarlige

 

I Politiken d. 26. september 2002 kunne man læse en artikel om, at DNA-analyser foretaget af forskere fra Danmarks Fiskeriundersøgelser har vist, at det ikke er en god idé at udsætte ørreder (altså hav/sø/bækørred) fra dambrugsstammer, altså ørreder som kommer fra en "fremmed" bestand og som har været holdt i dambrug gennem generationer. Det vandløb, hvor dette er blevet undersøgt mest grundigt, er Karup Å, hvor der tidligere har været udsat store antal ørreder fra dambrugsstammer, men hvor der nu kun er få "genetiske spor" af de udsatte fisk. Udsætningerne af ørred af dambrugsoprindelse i Karup Å fandt primært sted i 1980erne, og det er nu flere år siden, der sidst har været udsat dambrugsfisk i åen. I stedet opfanger Karup Å Sammenslutningen, en sammenslutning af sportsfiskerforeninger ved Karup Å, hvert år vilde moderfisk fra den oprindelige Karup Å bestand, og udsætter afkommet fra disse fisk i åen. Dette er netop den udsætningsstrategi, som Danmarks Fiskeriundersøgelser anbefaler. Faktisk har Karup Å Sammenslutningen været blandt foregangsmændene med hensyn til at omlægge udsætningerne af dambrugsfisk til udsætninger af afkom af vilde, lokale moderfisk. Endvidere har Karup Å Sammenslutningen ydet uvurderlig hjælp til DNA-undersøgelserne ved at indsamle prøver fra et stort antal ørreder fra åen.


Desværre har nogle forstået artiklen fra Politiken således, at Karup Å Sammenslutningen på nuværende tidspunkt udsætter fisk af dambrugsoprindelse, således at det er de nuværende udsætninger i Karup Å, som skal lægges om. Som det fremgår af ovenstående, er dette ikke tilfældet. Karup Å Sammenslutningens nuværende ørredudsætninger er tværtimod et meget positivt eksempel på, hvordan man kan udsætte fisk og samtidig bevare de vilde, oprindelige ørredbestande.

 

Kontaktperson: Michael M. Hansen


Gå til [Top] eller retur til [Pressemeddelelser]

Siden er sidst redigeret 29. september 2002 og set 2.657 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser